Informacje o miejscowości Grotniki

 

Grotniki to najmłodsza, XX wieczna wieś na terenie gminy Zgierz. Nazwę Grotniki przeniósł rosyjski generał - major Michał Mielnikow na pamiątkę swego wcześniejszego majątku w Kieleckiem.

Grotniki nabrały znaczenia po wybudowaniu linii kolejowej Zgierz-Kutno. Z uwagi na swe walory klimatyczne miejscowość została włączona do programu tworzenia "miast-ogrodów".

Atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa i bliskość dużej aglomeracji sprawiły, że już przed wojną Grotniki stały się letniskiem Łodzi i Zgierza. Jej rekreacyjno-wypoczynkowy charakter utrzymywany jest do dzisiaj. Korzystne warunki zdrowotne ze względu na suchy las sosnowy na wydmach oraz warunki rekreacyjne - zalew, który powstał w wyniku spiętrzenia rzeki Lindy, od wielu lat przyciągają chętnych do kąpieli i wypoczynku.

Przez Grotniki przebiega "Szlak Okolic Łodzi" ciągnący się od Aleksandrowa Łódzkiego do miejscowości Lućmierz (22km). W sąsiedztwie Grotnik utworzono dwa rezerwaty przyrody: "Dąbrowa Grotnicka" oraz "Grądy nad Lindą".

Rezerwat "Grądy nad Lindą" powstały w 1997r. zajmuje powierzchnię 56 ha. Ochronie tutaj podlega cały system hydrologiczny: torfowisko, strumień, baseny źródliskowe i odcinek Lindy o charakterze wyżynnym oraz towarzysząca temu systemowi szata roślinna. Na obszarze rezerwatu wyróżniono kilka zbiorowisk leśnych. Najważniejsze to: nadrzeczny łęg jesionowo-olszowy i grąd. W łęgu rosną m.in. bluszcz, wawrzynek wilczełyko, kokoryczka okółkowa, storczyki. Największą powierzchnię rezerwatu zajmuje grąd. Występuje tu: dąb szypułkowy, sosna, grab, jawor, lipa, świerk, klon i sporadycznie jodła. Rośliny: fiołki, przylaszczki, zawilce, groszek wiosenny, konwalia majowa, pszeniec gajowy, miodownik melisowaty i groszek czerniejący.

Rezerwat "Dąbrowa Grotnicka" istnieje od 1990r., jako jeden z większych w woj. łódzkim (pow. 100,5ha). Położony jest w północnej części Lasu Grotnicko-Lućmierskiego. Głównym przedmiotem ochrony jest dąbrowa świetlista. Dominują tu drzewostany dębowo-sosnowe w wieku 100-150 lat. Drzewostan buduje głównie dąb mieszaniec i dąb bezszypułkowy. Jest też stanowisko grądu: dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata oraz sosna. Występują tu takie gatunki chronione jak: wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów. Łącznie na obszarze rezerwatu stwierdzono 270 gatunków roślin, w tym 44 gatunki drzew i krzewów.

 

Home Cennik Plan dojazdu Zdjecia Rozklad jazdy pociagu